Абітурієнту
Кафедра космічної радіофізики
Бакалаври
Головна
сторінка

Загальна
інформація

Співробітники
Бакалаври
Магістри
Аспіранти Відомі випускники  та кращі студенти Космічні дослідження Радіофізична обсерваторія
Радіоастрономія
Контакти

Національне надбання
Документація кафедри

Зміст
Курси
Дипломи
Робота за фахом
Працевлаштування


Посилання:
Сторінка посилань на дослідження навколоземного простору


Сторінка посилань на астрономічні дослідження
 
Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних систем

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Студентське життя

в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна:

Студентське самоврядування

Профком студентів, аспірантів та докторантів

Кращі студенти

Cпортивне життя

Консультації студентів

Центр працевлаштування студентів та випускниківБакалаври

Бакалаври з прикладної фізики мають підготовку для продовження навчання в таких областях, як атмосфера, космічний простір, геофізика, фізика плазми, теоретична фізика. Багато випускників продовжують навчання з метою отримання дипломів магістра та кандидата фізико-математичних науку у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна та інших провідних університетах світу.

На кафедрі фізико-математичні дисципліни вивчаються по двох напрямках — (1) навколоземний космічний простір та (2) радіоастрономія, які складаються з теоретичних курсів і лабораторних занять. Студенти можуть обрати однин з цих напрямків дослідження,  космічний простір або радіоастрономію.

Відмінною рисою навчання на факультеті радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних систем є навчання через виконання самостійної роботи (методичні вказівки).

Теми кваліфікаційних робіт бакалавра з прикладної фізики

Бакалаврам усіх спеціальностей пропонується Міжфакультетська дисципліна за вибором  “Фізика  біосфери” (програма, підручник )

Курси, які потрібно освоїти для того, щоб отримати 
диплом бакалавра прикладної фізики:

Усі студенти радіофізичного факультету повинні виконати кваліфікаційну роботу бакалавра (методичні вказівки) та опанувати такі фізичні та математичні курси:

  1. Математичний аналіз
  2. Аналітична геометрія та вища алгебра
  3. Диференційні та інтегральні рівняння
  4. Теорія імовірності і математична статистика
  5. Об’єктно-орієнтоване програмування на Java  
  6. Основи адміністрування UNIX систем
  7. Дискретна математика
  8. Тривимірна комп’ютерна графіка
  9. Робототехніка
10. Вступ до фаху (Керування проєктами та бізнес аналіз в ІТ)
11. Теоретична механіка
12. Електродинаміка
13. Квантова механіка
14. Методи математичної фізики (64 аудиторні години),
15. Термодинаміка і статистична фізика
16. Молекулярна фізика
17. Електрика та магнетизм
18. Механіка
19. Оптика
20. Атомна і ядерна фізика
21. Основи радіоелектроніки
22. Молекулярна фізика
23. Твердотільна та оптоелектроніка 
24. Вакуумна електроніка
25. Техніка та електроніка НВЧ
26. Теорія хвильових процесів
27. Квантова радіофізика

28. Статистична радіофізика і теорія інформації (90 аудиторні години) (програма, анотація, навчальний посібник, методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять, матеріали для самостійної роботи, список контрольних питань для заліку та іспиту)
Підручники (які призначені як для підготовки магістрів та аспірантів, так і як довідник для науковців) українською мовою:

(1) А. О. Мінаков, О. Ф. Тирнов. Статистична радіофізика. Частина I. Основні поняття ймовірностей. Елементи теорії випадкових функцій. Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Харків. "Веста". 2007. 192 с.
(2) А. О. Мінаков, О. Ф. Тирнов. Статистична радіофізика. Частина II. Флуктуаційні явища в радіотехніці та основи статистичної теорії поширення хвиль. Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Харків. "Веста". 2007. 176 с.
(3) А. О. Мінаков, О. Ф. Тирнов. Статистична радіофізика. Частина III. Вплив випадкових неоднорідностей на поширення та розсіювання хвиль. Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Харків. "Веста". 2007. 159 с.,

Перше видання цього підручника було видано російською мовою.
Навчальний посібник:
(4) О. Ф. Тирнов, В. П. Тишковець. Статистична радіофізика. Приклади та задачі: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних  закладів. ХНУ імені В. Н. Каразіна. Харків. 2015. 128 с. ISBN 978-966-285-189-2

Курс "Статистична радіофізика" в різні роки читали проф. Бліох П.В., проф. Тирнов О. Ф., проф. Фукс І. М. та проф. А. О. Мінаков.

Лабораторна робота 1
Лабораторна робота 2

30. Нелінійна радіофізика (75 аудиторних годн) (програма, анотація, підручник та додатокучебник, и приложение, збірка задач, методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять, матеріали для самостійної роботи, список контрольних питань для заліку та іспиту)
31. Практикум з комп'ютерного моделювання (72 аудиторні години).
32. Лабораторні роботи з курсу загальної фізики (316 аудиторних годин),
33. Лабораторні роботи з радіофізики (140 аудиторних годин),
34. Основи охорони праці (програма, Анотація, навчальний посібник, методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять, матеріали для самостійної роботи, список контрольних питань для заліку та іспиту)

Усі студенти повинні вивчати іноземну мову (246 аудиторних годин).
Гуманітарні дисципліни займають 522 аудиторні години, маркетинг і менеджмент — 34 аудиторні години, основи екології — 18 аудиторних годин.

По спеціалізації "фізична та біомедична електроніка" кафедра космічної радіофізики для бакалаврів викладає курс:
Методи перетворення сигналів (програма, анотація, методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять, матеріали для самостійної роботи, список контрольних питань для заліку та іспиту)

При підготовці бакалаврів (по двох напрямках — (1) навколоземний космічний простір та — (2) радіоастрономія) усі студенти кафедри космічної радіофізики починаючи з третього року навчання, вивчають такі спеціальні курси:

1. Основи астрономії та фізики плазми (програма, анотація, методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять, матеріали для самостійної роботи, список контрольних питань для заліку та іспиту, Матеріали до курсу: О.В. Архипов, Радіоастрономія планетних магнітосфер.
2. Загальна фізика плазми (програма, анотація, методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять, матеріали для самостійної роботи, список контрольних питань для заліку та іспиту)
3. Фізика космічної плазми (програма, анотація, методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять, матеріали для самостійної роботи, список контрольних питань для заліку та іспиту)
4. Радіоастрономічні вимірювання (програма, анотація, методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять, матеріали для самостійної роботи, список контрольних питань для заліку та іспиту)

Студенти, які ведуть дослідження за  напрямком навколоземний космічний простір, при підготовці бакалаврів додатково вивчають такі дисципліни:

1. Фізика атмосфери (програма, анотація, методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять, матеріали для самостійної роботи, список контрольних питань для заліку та іспиту)

Студенти, які ведуть дослідження за  напрямком радіоастрономія, при підготовці бакалаврів додатково вивчають курси:

1. Теоретична астрофізика (програма, анотація, білет, методичний посібник, лінійні ті нелінійні хвилі, методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять, матеріали для самостійної роботи, список контрольних питань для заліку та іспиту)
2. Сучасні проблеми астрофізики (програма, анотація, методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять, матеріали для самостійної роботи, список контрольних питань для заліку та іспиту).

Студенти, які обрали космічну радіофізику, можуть отримати такі дипломи:
  • Бакалавр з прикладної фізики (Чотири роки навчання)
  • Магістр зі спеціальності "радіофізика і електроніка" (Півтора роки навчання)

Що радіофізики роблять після закінчення універсистету?

Окрім традиційних занять навчанням, проведенням наукових досліджень та застосування фундаментальних законів природи у виробництві, радіофізиків можна знайти на різноманітних посадах, де потрібні їх експериментальні, аналітичні та комп'ютерні навички.

Працевлаштування випускників

Об'яви про наявні вакансій зі спеціалізації кафедри можна знайти на таких сторінках:


Космічні дослідження: http://cedarweb.hao.ucar.edu/wiki/index.php/Community:Announcements
                                           http://lasp.colorado.edu/home/about/jobs/

Фізика: http://www.physicstoday.org/jobs

               http://www.aps.org/careers/employment/index.cfm
Астрономія:
http://jobregister.aas.org/
http://www.cascaeducation.ca/files/careers.html
http://cosmology.berkeley.edu/jobs/jobover.html#pajobs
Це видання підготував Розуменко В. Т.
E-mail
: Victor.T.Rozumenko@univer.kharkov.ua.
Остання відозміна:
15 жовтня 2021 року

Copyright © 2000 Кафедра космічної радіофізики, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна