Абітурієнту
Кафедра космічної радіофізики

Магістри
Головна
сторінка

Загальна
інформація

Співробітники
Бакалаври
Магістри
Аспіранти Відомі випускники  та кращі студенти Космічні дослідження Радіофізична обсерваторія
Радіоастрономія
Контакти

Національне надбання
Документація кафедри
Зміст
Загальна інформація
Курси
Дипломи
Науково-технічна база
Міжнародне співробітництво
Працевлаштування випускників

Посилання:
Історія кафедри

Сторінка посилань на дослідження навколоземного простору

Сторінка посилань на астрономічні дослідження

Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних систем

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Студентське життя

в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна:

Студентське самоврядування

Профком студентів, аспірантів та докторантів

Кращі студенти

Cпортивне життя

Консультації студентів

Центр працевлаштування студентів та випускників


Магістри

Загальна інформація

На кафедрі космічної радіофізики студенти почали навчатися у 1964 році.


Наукові дослідження на кафедрі проводяться за двома напрямками:
(1) космічні дослідження та
(2) радіоастрономічні дослідження.
Студенти можуть обрати однин з цих напрямків дослідження,  космічний простір або радіоастрономію.


Філія, яка займається  космічними дослідженнями, була заснована професором В. О. Місюрою у 1964 році.  


Філія, яка займається  радіоастрономічними дослідженнями, була заснована академіком НАН України Л.М. Литвиненком  http://www.ri.kharkov.ua/lnl/ у 1976 році. Під його науковим керівництвом захищено 20 кандидатських та докторських дисертацій. Л. М. Литвиненко —  заслужений професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Радіоастрономічні дослідження проводяться в Інституті радіоастрономії НАН України (310002, м. Харків-2, вул. Мистецтв, 4б http://www.ri.kharkov.ua), який має у своєму розпорядженні усі наявні в Україні радіоастрономічні засоби досліджень.


Для проведення космічних досліджень кафедра має декілька приміщень у головному корпусі університету в центрі Харкова та Радіофізичну обсерваторію, яка розташована в 50 км на південь від Харкова (поблизу сел. Гайдари Харківської обл.) і її  Філію, яка розташована поблизу сел. Граково Харківської обл. біля високочастотного радіотелескопу Інституту радіоастрономії НАН України. Радіофізична обсерваторія є єдиною в Україні, яка дозволяє проводити дослідження фізики навколоземного космічного довкілля на висотах  від ~60 км до висоти орбіти супутників глобальної навігаційної системи (близько 19 тис. км), та одночасно проводити магнітометричні дослідження. Радіофізична обсерваторія має у своєму штаті 41 співробітника, займає площу, яка перевищує 20 га, де розташовані декілька радіотехнічних комплексів, один з яких (Комплекс для дистанційного зондування навколоземного космічного простору) внесено до Державного реєстру об'єктів, що становлять національне надбання України.


Співвідношення кількості студентів до науковців на кафедрі складає 1/3.


Кожен студент, який виконує програму підготовки бакалавра, магістра або кандидата фізико-математичних наук, має свого керівника з числа викладачів, який несе відповідальність за  підготовку та наукові дослідження студента чи аспіранта. Окрім того, кожен студент має помічника з числа науковців, до якого він може звертатися за консультаціями з конкретних питань, і який допомагає контролювати успішність студентів.


На кафедрі працюють талановиті та самовіддані фізики, що означає, що ми можемо запропонувати наставницьку систему, яка піклується про студента, та дружню атмосферу, в якій можна навчатися поряд з талановитими  професіоналами.


Кафедра сприяє професійному зростанню студентів, популяризує науку та знаходить золоту середину між спостереженнями, моделюванням, розробкою комп'ютерних програм для аналізу вимірювань та розробкою апаратури для проведення наукових досліджень.

Відмітною рисою навчання на факультеті радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних систем є навчання через виконання самостійної роботи (методичні вказівки).

Теми дипломних робіт магістрів
Дипломні роботи: Варґас Р.А. А., Воронкіна В. О., Зінченко В.В. Гасанов Р.Б. Кисельов М.С. Мухін О.В.  Жданко Є.Г. 

Курси,
які потрібно освоїти для того, щоб отримати диплом магістра

Усі студенти факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних систем повинні виконати дипломну роботу (методичні вказівки) та опанувати такі курси:  

Фрактальна радіофізика та геофізика (програма)
Сучасні проблеми радіофізики (програма, анотація, список контрольних питань для заліку та іспиту)
Охорона праці в галузі (програма, анотація, навчальний посібник, методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять, матеріали для самостійної роботи, список контрольних питань для заліку та іспиту)
Плазмоніка та метаматеріали

Крім того заплановані:
Переддипломна практика
Курсова робота
магістра зі спеціальності "радіофізика і електроніка"
Дипломна робота магістра зі спеціальності "радіофізика і електроніка" (методичні вказівки)

На п'ятому та шостому році навчання, усі студенти кафедри (по двох напрямках — (1) навколоземний космічний простір та — (2) радіоастрономія) при підготовці магістрів вивчають курс:

Студенти, які ведуть дослідження за  напрямком навколоземний космічний простір, при підготовці магістрів додатково вивчають такі дисципліни:
1. Фізичні процеси в системах ЗАІМ і СМСМІАЗБ (програма, анотація, методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять, матеріали для самостійної роботи, список контрольних питань для заліку та іспиту)
2. Радіофізичні методи дослідження геокосмосу (програма, анотація,
лабораторна робота 1,
лабораторна робота 2, методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять, матеріали для самостійної роботи, список контрольних питань для заліку та іспиту)
3. Дистанційне радіозондування геокосмосу (програма, анотація, навчальний посібник, методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять, матеріали для самостійної роботи, список контрольних питань для заліку та іспиту)
4. Нелінійні явища в геокосмосі (програма, анотація, методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять, матеріали для самостійної роботи, список контрольних питань для заліку та іспиту)
ліку та іспиту)

5. Інструменти і методи радіоастрономії (програма, список контрольних питань для заліку та іспиту)


Студенти, які ведуть дослідження  за  напрямком радіоастрономія, при підготовці магістрів додатково вивчають такі дисципліни:

1. Числові методи в радіоастрономії
(програма, анотація, методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять, матеріали для самостійної роботи, список контрольних питань для заліку та іспиту)
2. Декаметрове радіовипромінювання (програма, анотація, методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять, матеріали для самостійної роботи, список контрольних питань для заліку та іспиту)
3. Радіотелескопи і радіометри (програма, анотація, білет, лабораторна робота, методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять, матеріали для самостійної роботи, список контрольних питань для заліку та іспиту)
4. Інструменти і методи радіоастрономії (програма, список контрольних питань для заліку та іспиту)

Студенти, які обрали космічну радіофізику
, можуть отримати диплом
Магістр зі спеціальності "радіофізика і електроніка" (півтора роки навчання)

Науково-технічна база

Для проведення наукових досліджень для студентів, викладачів та наукових співробітників кафедра космічної радіофізики має у своєму розпорядженні Радіофізичну обсерваторію та Радіоастрономічний інститут НАН України.
 
Крім того, кафедра підтримує тісні стосунки з навчальними та науковими установами у всьому світі та з промисловістю в Україні.

Нинішнє міжнародне співробітництво з досліджень навколоземного космічного простору включає до себе:

Massachusetts Institute of Technology Haystack Observatory (U.S.A.)  http://www.haystack.mit.edu/homepage.html
University of Massachusetts Lowell Center for Atmospheric Research (U.S.A.)
<
http://ulcar.uml.edu/>
University of Saskatchewan Institute Space & Atmospheric Studies (Canada)  http://www.usask.ca/physics/isas/
University of Electro-Communications Department of Electronic Engineering (Japan)
Clemson University (U.S.A.)
<http://www.clemson.edu.html>
Cornell University (U.S.A.)
<http://www.cornell.edu.html>
Радіофізичний науково-дослідний інститут (Нижній Новгород, Росія)

Інститут фізики Землі (Москва, Росія)


Нинішнє міжнародне співробітництво з радіоастрономічних досліджень включає до себе:


Смітсоніанівський астрофізичний центр (США) http://www.cfa.harvard.edu/
Swedish Institute of Space Physics, P.O.Box 537, SE-75221 Uppsala (Sweden) http://www.physics.irfu.se/
The Space Research Institute (Institut für Weltraumforschung, IWF, Graz, Austria) of the Austrian Academy of Sciences (AAS), The Department of Extraterrestrial Physics http://www.iwf.oeaw.ac.at/index.php?id=11&L=1

ГАІШ МДУ (м. Москва) http://www.sai.msu.ru/
АІ АН РУз (м. Ташкент) http://www.astrin.uzsci.net/index.html


Об'яви про наявні вакансій зі спеціалізації кафедри можна знайти на таких сторінках:


Космічні дослідження: http://cedarweb.hao.ucar.edu/wiki/index.php/Community:Announcements
                                           http://lasp.colorado.edu/home/about/jobs/

Фізика: http://www.physicstoday.org/jobs

               http://www.aps.org/careers/employment/index.cfm
Астрономія:
http://jobregister.aas.org/
http://www.cascaeducation.ca/files/careers.html
http://cosmology.berkeley.edu/jobs/jobover.html#pajobs

Це видання підготував Розуменко В. Т.
E-mail
: Victor.T.Rozumenko@univer.kharkov.ua.
Остання відозміна: 
15 жовтня 2021 року

Copyright © 2000 Кафедра космічної радіофізики, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна