Абітурієтнту
Кафедра космічної радіофізики

Аспіранти
Курс: Актуальні проблеми сучасної радіофізики та електроніки
Програма

Підручники:

1. Л. Ф. Чорногор. Про нелінійність у природі та науці.

2. О. В. Лазоренко, Л. Ф. Чорногор. Нелінійна радіофізика. Збірник задач.
3. Л. Ф. Чорногор. Фізика й екологія катастроф.


Головна
сторінка

Загальна
інформація

Співробітники
Бакалаври
Магістри
Аспіранти
Відомі випускники  та кращі студенти Космічні дослідження Радіофізична обсерваторія
Радіоастрономія
Контакти

Національне надбання
Документація кафедри
Зміст
Сторінки аспірантів
Загальна інформація
Теми дисертацій
Курси
Дипломи
Науково-технічна база
Міжнародне співробітництво
Працевлаштування випускників

Посилання:
Історія кафедри

Сторінка посилань на дослідження навколоземного простору

Сторінка посилань на астрономічні дослідження

Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних систем

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Студентське життя

в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна:

Студентське самоврядування

Профком студентів, аспірантів та докторантів

Кращі студенти

Cпортивне життя

Консультації студентів

Центр працевлаштування студентів та випускників

Сторінки аспірантів

Shevelev M. B.
Шевелев Микита Богданович
Аспірант 2018-2022 років навчання
Старший викладач
Молодший науковий співробітник.
Головний корпус: кімната 3-1
Телефон: 075561
  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204847894 - профиль SCOPUS
https://www.webofscience.com/wos/author/record/38285155 - профиль Web of Science

На кафедрі працює з 2016 р.
Пройшов шлях від лаборанта до молодшого наукового співробітника.
У 2020 р. отримував академічну стипендію Президента України.
Також у 2020 р. в колективі учених виграв грант Національного фонду досліджень України
(номер 2020.02/0015 «Теоретичні та експериментальні дослідження глобальних збурень природного
і техногенного походження в системі Земля–атмосфера–іоносфера»).

ПублікаціїШамота Марія Олександрівна
Марія Олександрівна Шамота

Аспірантка  2008-2011 років навчання
Головний корпус: кімната 3-1
Телефон: 075561
   

E-mail: shamotik@list.ru                                                                                                                    


Панасенко С. В.
Сергій Валентинович Панасенко

Аспірант  2003-2006 років навчання
Головний корпус: кімната 3-1
Телефон: 075561
   

E-mail: s_p2004@mail.ru                                                                                                                    


Загальна інформація

На кафедрі космічної радіофізики студенти почали навчатися у 1964 році.


Наукові дослідження на кафедрі проводяться за двома напрямками:
(1) космічні дослідження та
(2) радіоастрономічні дослідження.
Студенти можуть обрати однин з цих напрямків дослідження,  космічний простір або радіоастрономію.


Філія, яка займається  космічними дослідженнями, була заснована професором В. О. Місюрою у 1964 році.  


Філія, яка займається  радіоастрономічними дослідженнями, була заснована академіком НАН України Л.М. Литвиненком  http://www.ri.kharkov.ua/lnl/ у 1976 році. Під його науковим керівництвом захищено 20 кандидатських та докторських дисертацій. Л. М. Литвиненко —  заслужений професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Радіоастрономічні дослідження проводяться в Інституті радіоастрономії НАН України (310002, м. Харків-2, вул. Мистецтв, 4б http://www.ri.kharkov.ua), який має у своєму розпорядженні усі наявні в Україні радіоастрономічні засоби досліджень.


Для проведення космічних досліджень кафедра має декілька приміщень у головному корпусі університету в центрі Харкова та Радіофізичну обсерваторію, яка розташована в 50 км на південь від Харкова (поблизу сел. Гайдари Харківської обл.) і її  Філію, яка розташована поблизу сел. Граково Харківської обл. біля високочастотного радіотелескопу Інституту радіоастрономії НАН України. Радіофізична обсерваторія є єдиною в Україні, яка дозволяє проводити дослідження фізики навколоземного космічного довкілля на висотах  від ~60 км до висоти орбіти супутників глобальної навігаційної системи (близько 19 тис. км), та одночасно проводити магнітометричні дослідження. Радіофізична обсерваторія має у своєму штаті 41 співробітника, займає площу, яка перевищує 20 га, де розташовані декілька радіотехнічних комплексів, один з яких (Комплекс для дистанційного зондування навколоземного космічного простору) внесено до Державного реєстру об'єктів, що становлять національне надбання України.


Співвідношення кількості студентів до науковців на кафедрі складає 1/3.


Кожен студент, який виконує програму підготовки бакалавра, магістра або кандидата фізико-математичних наук, має свого керівника з числа викладачів, який несе відповідальність за  підготовку та наукові дослідження студента чи аспіранта. Окрім того, кожен студент має помічника з числа науковців, до якого він може звертатися за консультаціями з конкретних питань, і який допомагає контролювати успішність студентів.


Теми деяких дисертацій,

які були захищені або готуються до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора фізико-математичних наук: 


Вейвлет-анализ в задачах дистанционного радиозондирования геокосмоса

(диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, Сергій Валерійович Лазоренко)


Магнитометрический мониторинг высокоэнергетических процессов в геокосмосе

(диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, Марія Олександрівна Шамота ,

e-mail: shamotik@list.ru)


Сучасний аналіз та обробка надширокосмугових процесів

(доктор фізико-математичних наук Олег Валерійович Лазоренко)


Фізичні основи створення акустооптичних фільтрів з використанням дифракції світла на ультразвуковій хвилі під подвійним кутом Брега  
(кандидат фізико-математичних наук Олена Леонідовна Черкашина)


Регулярна та хаотична динаміка електромагнітних хвиль та заряджених частинок у плазмовому та твердотільному середовищах
(кандидат фізико-математичних наук Валерія Олександрівна Чацька)


Допплерівське зондування штучно збуреної середньоширотної іоносфери
(кандидат фізико-математичних наук Леонід Степанович Костров)


Поширення надширокополосних радіосигналів в навколоземному космічному просторі
(кандидат фізико-математичних наук Олег Валерійович Лазоренко)

Дослідження великомасштабних іоносферних збурень, які викликані потужним радіовипромінюванням, з використанням методу часткових відбиттів
(кандидат фізико-математичних наук Костянтин Петрович Гармаш, e-mail: Konstantin.P.Garmash@univer.kharkov.ua )

Розвиток моделей спокійної та збуреної іоносфери з використанням результатів вимірювань радіофізичними методами

(кандидат фізико-математичних наук Іван Григорович Захаров)

Радіофізичні дослідження збурень D-області іоносфери  методом часткових відбиттів
(кандидат фізико-математичних наук Олександр Михайлович Гоков)  

Варіації статистичних характеристик радіосигналів радару часткових відбиттів, викликаних динамічними процесами в мезосфері
(кандидат фізико-математичних наук Сергій  Валентинович Панасенко)

Регіональна модель іоносфери за даними Харківського радару некогерентного розсіювання
(кандидат фізико-математичних наук Михайло В. Ляшенко)


Фізичні процеси в іоносфері під час геомагнітних бур
(Сергій А. Пазюра)


Вейвлет-аналіз в задачах дистанційного радіозондування геокосмоса
(Сергій Валерійович Лазоренко)


На кафедрі працюють талановиті та самовіддані фізики, що означає, що ми можемо запропонувати наставницьку систему, яка піклується про студента, та дружню атмосферу, в якій можна навчатися поряд з талановитими  професіоналами.


Кафедра сприяє професійному зростанню студентів, популяризує науку та знаходить золоту середину між спостереженнями, моделюванням, розробкою компютерних програм для аналізу вимірювань та розробкою апаратури для проведення наукових досліджень.


Курси,
які потрібно освоїти для того, щоб отримати диплом кандидата фізико-математичних наук


Аспіранти, які обрали космічну радіофізику
, можуть отримати дипломи:
  • Кандидат фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.03 – радіофізика (три роки навчання)
  • Кандидат фізико-математичних наук зі спеціальності 04.00.22 – геофізика (три роки навчання)

Науково-технічна база

Для проведення наукових досліджень для студентів, аспірантів, викладачів та наукових співробітників кафедра космічної радіофізики має у своєму розпорядженні Радіофізичну обсерваторію та Радіоастрономічний інститут НАН України.
 
Крім того, кафедра підтримує тісні стосунки з навчальними та науковими установами у всьому світі та з промисловістю в Україні.

Нинішнє міжнародне співробітництво з досліджень навколоземного космічного простору включає до себе:

Massachusetts Institute of Technology Haystack Observatory (U.S.A.)  http://www.haystack.mit.edu/homepage.html
University of Massachusetts Lowell Center for Atmospheric Research (U.S.A.)
<
http://ulcar.uml.edu/>
University of Saskatchewan Institute Space & Atmospheric Studies (Canada)  http://www.usask.ca/physics/isas/
University of Electro-Communications Department of Electronic Engineering (Japan)
Clemson University (U.S.A.)
<http://www.clemson.edu.html>
Cornell University (U.S.A.)
<http://www.cornell.edu.html>
Радіофізичний науково-дослідний інститут (Нижній Новгород, Росія)

Інститут фізики Землі (Москва, Росія)


Нинішнє міжнародне співробітництво з радіоастрономічних досліджень включає до себе:


Смітсоніанівський астрофізичний центр (США) http://www.cfa.harvard.edu/
Swedish Institute of Space Physics, P.O.Box 537, SE-75221 Uppsala (Sweden) http://www.physics.irfu.se/
The Space Research Institute (Institut für Weltraumforschung, IWF, Graz, Austria) of the Austrian Academy of Sciences (AAS), The Department of Extraterrestrial Physics http://www.iwf.oeaw.ac.at/index.php?id=11&L=1

ГАІШ МДУ (м. Москва) http://www.sai.msu.ru/
АІ АН РУз (м. Ташкент) http://www.astrin.uzsci.net/index.html


Об'яви про наявні вакансій зі спеціалізації кафедри можна знайти на таких сторінках:


Космічні дослідження: http://cedarweb.hao.ucar.edu/wiki/index.php/Community:Announcements
                                           http://lasp.colorado.edu/home/about/jobs/

Фізика: http://www.physicstoday.org/jobs

              http://www.aps.org/careers/employment/index.cfm
Астрономія:
http://jobregister.aas.org/
http://www.cascaeducation.ca/files/careers.html
http://cosmology.berkeley.edu/jobs/jobover.html#pajobs

Це видання підготував Розуменко В. Т.
E-mail
: Victor.T.Rozumenko@univer.kharkov.ua.
Остання відозміна:
21 березня 2018 року

Copyright © 2000 Кафедра космічної радіофізики, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна