Головна
сторінка

Загальна
інформація

Співробітники
Бакалаври
Магістри
Аспіранти Кращі випускники  та студенти Космічні дослідження Радіофізична обсерваторія
Радіоастрономія
Контакти

Тирнов О. Ф.                                  
Тирнов Олег Федорович
Завідувач кафедри і заступник голови Комісії G (Поширення радіохвиль в іоносфері) Українського національного комітету URSI, професор.
E-mail
:Oleg.F.Tyrnov@univer.kharkov.ua
          tyrnov@karazin.ua
Головний корпус: кімната 10-3
Телефон: 7075268

Контактна інформація: http://www-space.univer.kharkov.ua/Contact.html
Наукові інтереси:

Поліпшення точності трьохвимірних моделей електронної концентрації та короткотермінові іоносферні прогнози. Вплив сонячної та магнітної активності на здоров’я людини.
Бібліометричні профілі:
Google Scholar   
Research Gate
ORCID ID
orcid.org/0000-0001-8447-4155

Науковий напрям.
Космічна радіофізика, фізика геокосмосу, статистична радіофізика, космічна погода, вплив геліогеофізичних факторів на стан здоров'я людини.
Біографічна довідка.Народився 3 квітня 1946 р. в м. Харкові. В 1964 р. закінчив середню школу № 36 м. Харкова з золотою медаллю. В цей же рік поступив на радіофізичний факультет Харківського державного університету (ХДУ), який закінчив у 1969 р. за спеціальністю “радіофізика та електроніка”. З 1969 р. по теперішній час працює на кафедрі космічної радіофізики, де займав посади інженера, ст. інженера, мол. наукового співробітника, ст. наукового співробітника (1969 – 1980 рр.), ст. викладача, доцента (1980 – 1990 рр.). З 1990 р. по цей час — завідувач кафедри космічної радіофізики. В 1979 р. захистив кандидатську дисертацію, яка присвячена можливостям вимірювання інтегральних параметрів іоносфери із застосуванням наземних радіотехнічних систем. Присвоєння вчених звань: 1986 р. — доцент, 2004 р. — професор.
В 1980 –1986 рр. заступник декана з навчальної роботи радіофізичного факультету ХДУ, в 1994 – 1995 рр. доцент Чукуровського університету за запрошенням (м. Адана, Туреччина), в 1996 – 1999 рр. — перший проректор з навчальної роботи ХДУ, з 2002 – 2006 рр.— декан радіофізичного факультету ХНУ імені В.Н.Каразіна. В 1993 р. отримав диплом члена-кореспондента АН Прикладної радіоелектроніки Білорусі, Росії та України. На цей час — завідувач кафедри космічної радіофізики, голова первинної профспілкової організації співробітників університету.
Головні наукові результати. Всебічне дослідження регіональної та глобальної структури іоносфери в спокійних та збурених умовах, створення емпіричної моделі глобального розподілу інтегрального електронного вмісту середньоширотної іоносфери та короткотермінового прогнозу її стану, виявлення особливостей відгуку стану здоров’я людини на зміни геліогеофізичних факторів.
Науково-організаційна діяльність. Член двох вчених рад. Є автором та співавтором біля 300 наукових, навчальних та навчально-методичних  публікацій, серед них: 3 підручника з з грифом МОН України (один з них — у трьох частинах, виданий за рахунок державних коштів), 4 навчальних посібника та одна монографія.
    Під його науковим керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації, виконано 9 держбюджетних НДР та декілька позабюджетних НДР, дві з яких отримали фінансування з боку США в межах діяльності Українського Науково-Технологічного Центру. Науковий керівник робіт з використанням Комплексу для дистанційного зондування іоносфери, який внесено до реєстру об’єктів, що становлять національне надбання України. При його безпосередній участі ведуться роботи в рамках угод з Центром атмосферних досліджень (м. Лоувел, США), з Масачусетським технологічним інститутом (США), університетом електрозв’язку (Японія) та університетом Саскачевана (Канада). Бере участь у багатьох українських наукових програмах таких, як Національні державні космічна та антарктична програми.
    Співголова комісії G Національного комітету України міжнародного радіосоюзу (URSI), член Європейського геофізичного союзу, член професійної міжнародної асоціації IEEE.
Основні наукові праці:
 1. Fedorenko Yu.P., Tyrnov O,F., Fedorenko V.N. Parameters of Traveling Ionospheric Disturbances Estimated Based on Sounding the Ionosphere by Low-Orbiting Beacons // Geomagnetizm and Aeronomy. – 2010. – V. 50, № 4. – Pp. 489 – 503.
 2. Gokov A.M., Gritchin A.I., Tyrnov O.F. Experimental Study of the Response of the Midlatitude Ionospheric D Region to the Solar Eclipce of March 29, 2006. Geomagnetism and Aeronomy. 2008, Vol. 48, No. 2, pp. 232–239.
 3. Taran, V. I., I. G. Zakharov, O. F. Tyrnov, and M. V. Lyashenko, Spatial and temporal distribution of the total electron content inferred from beacon-satellite observations and Kharkiv incoherent scatter radar data, Advances in Space Research, Vol. 39, No. 5, 803 – 807, 2007, 10.1016/j.asr.2007.01.063.
 4. Manson, A.H., Meek, C.E., Martynenko, S.I., Rozumenko, V.T., Tyrnov, O.F. (2006) VLF Phase Perturbations Produced by the Variability in Large (V/m) Mesospheric Electric Fields in the 60 – 70 km Altitude Range. In Characterising the Ionosphere (pp. 8-1 – 8-24). Meeting Proceedings RTO-MP-IST-056, Paper 8. Neuilly-sur-Seine, France: RTO. Available from: http://www.rto.nato.int/abstracts.asp.
 5. S. I. Martynenko, V. T. Rozumenko, O. F. Tyrnov, A. H. Manson, and C. E. Meek, Statistical parameters of nonisothermal lower ionospheric plasma in the electrically active mesosphere, Advances in Space Research, vol. 35, 1467 – 1471, 2005 (doi: 10.1016/j.asr.2005.03.041).
 6. Meek, C. E., A. H. Manson, S. I. Martynenko, V. T. Rozumenko, and O. F. Tyrnov, Remote sensing of mesospheric electric fields using MF radars, J. Atmos. Solar-Terr. Phys., vol. 66, 881 – 890, 2004 (doi: 10.1016/j.jastp.2004.02.002, 2004).
 7. Bogdanov Yu.A., Zakharov I.G., Tyrnov O.F., Hayakawa M., Electromagnetic Effects Associated with Regional Seismic Activity in Crimea and Japan over the July – August 2002 Interval, J. Atmospheric Electricity, 2003, vol. 23, no. 2, pp. 5767.
 8. Gokov, A. M., and O. F. Tyrnov, The midlatitude ionosphere D-region response to some events on the sun, Adv. Space Res., vol. 31, no. 4, pp. 1001 – 1006, 2003.
 9. Gokov, A. M., and O. F. Tyrnov, Experimental investigations of the middle latitude ionospheric D-region reaction to geomagnetic sudden storm commencements, Journal of Atmospheric Electricity, vol. 23, no. 1, pp. 21 – 29, 2003.
 10. Gokov, A. M., and O. F. Tyrnov, Some Features of Lower Ionosphere Dynamics Caused by the Morning Solar Terminator, Journal of Atmospheric Electricity, vol. 22, no. 1, pp. 13 – 21, 2002.
 11. Martynenko, S. I., V. T. Rozumenko, and O. F. Tyrnov, New Possibilities for Mesospheric Electricity Diagnostics, Adv. Space Res., 27, 1127 – 1132, 2001.
 12. Gokov, A. M., and O. F. Tyrnov, To a Question of Modeling HF and VHF Radio Waves Propagating IN the Middle Latitude Lower Ionosphere, Journal of Atmospheric Electricity, vol. 21, no 2, pp. 79 – 86, 2001.
 13. Gokov, A. M., and O. F. Tyrnov, Experimental Investigations of Electron Density Variations in the Middle Latitude Ionospheric D-Region During Remote Strong Earthquakes, Telecommunications and Radio Engineering, vol. 55, no. 5, pp. 8 –15, 2001.
 14. Hysell D.L., Kelley M.C., Yampolski Yu.M., Beley V.S., Koloskov A.V., Ponomarenko P.V., Tyrnov O.F. HF radar observations of decaying artificial field- aligned irregularities. Journal of Geophysical Research. 1996. 101. No A12. Pp. 26981-26993.
 15. Zakharov I.G., Tyrnov O.F. Short-term critical frequency variations and their predictions in the midlatitude ionospheric F2 region. Phys. Chem. Earth ( C ) . 1999. Vol. 24. No. 4. Pp. 371-374.
 16. Zakharov I. G., Tyrnov O.F. The effect of Solar activity on ill and healthy people under conditions of neurous and emotional stresses. Adv. Space Res. 2001. Vol. 28. No 4. Pp. 685-690.
 17. Gokov, A. M., Tyrnov O. F. Experimental investigations of the middle latitude ionospheric D-region reaction to geomagnetic sudden storm commencements. Journal of Atmospheric Electricity. 2003. Vol. 23. No. 1. Pp. 21 – 29.
Нагороди, премії, відзнаки:
Державна премія УРСР в галузі науки і техніки 1989 року,
Премія імені С. Я. Брауде НАН України ,
Премія Державного комітету з вищої освіти СРСР "За кращу наукову роботу, яка виконана у вищих навчальних закладах країни",
Відзнака "За наукові досягнення" Міністерства освіти і науки України,
Відмінник освіти України,
Заслужений викладач Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Навчальна робота
Для студентів 4 курсу

Статистична радіофізика (102 аудиторні години) (програма, анотація, навчальний посібник)
Лабораторна робота 1
Лабораторна робота 2
Підручники (які призначені як для підготовки магістрів та аспірантів, так і як довідник для науковців) українською мовою:

(1) А. О. Мінаков, О. Ф. Тирнов. Статистична радіофізика. Частина I. Основні поняття ймовірностей. Елементи теорії випадкових функцій. Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Харків. "Веста". 2007. 192 с.
(2) А. О. Мінаков, О. Ф. Тирнов. Статистична радіофізика. Частина II. Флуктуаційні явища в радіотехніці та основи статистичної теорії поширення хвиль. Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Харків. "Веста". 2007. 176 с.
(3) А. О. Мінаков, О. Ф. Тирнов. Статистична радіофізика. Частина III. Вплив випадкових неоднорідностей на поширення та розсіювання хвиль. Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Харків. "Веста". 2007. 159 с.,

Перше видання цього підручника було видано російською мовою.
Навчальний посібник:
(4) О. Ф. Тирнов, В. П. Тишковець. Статистична радіофізика. Приклади та задачі: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних  закладів. ХНУ імені В. Н. Каразіна. Харків. 2015. 128 с. ISBN 978-966-285-189-2

Курс "Статистична радіофізика" в різні роки читали проф. Бліох П.В., проф. Тирнов О. Ф., проф. Фукс І. М. та проф. А. О. Мінаков.

та
Фізика космічної плазми (програма, анотація)

Сторінка кафедри