Абітурієнту
Кафедра космічної радіофізики

Космічні дослідження
Головна
сторінка

Загальна
інформація

Співробітники
Бакалаври
Магістри
Аспіранти Відомі випускники  та кращі студенти Космічні дослідження Радіофізична обсерваторія
Радіоастрономія
Контакти

Національне надбання
Документація кафедри
Зміст

Дослідження навколоземного простору

Теми наукових досліджень

Радіофізична обсерваторія

Міжнародне співробітництво з дослідження навколоземного простору

Публікації співробітників кафедри космічної радіофізики

з космічних досліджень

за 2007 – 2012 роки

Посилання:
Історія

Сторінка посилань на дослідження навколоземного простору

Сторінка посилань на астрономічні дослідження

Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних систем

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна


Дослідження навколоземного космічного простору

Кафедра космічної радіофізики робить наголос на наукових дослідженнях і складається з декількох наукових груп, які користуються всесвітньою репутацією. Кафедра є єдиною в Україні, де досліджуються процеси, які пов’язують поверхню Сонця з міжпланетним середовищем, Земною магнітосферою та іоносферою. Ще в 60 роки минулого століття науковці кафедри проводили самі та пропагували комплексні дослідження іоносфери.

Кафедра космічної радіофізики є одним з провідних наукових підрозділів в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна. В 2014 – 2015 навчальному році більш ніж 20 науковців працюють з викладачами та студентами над науково-дослідними роботами, які фінансуються урядом.

Викладачі, студенти та науковці кафедри проводять наукові дослідження, складовими яких є як вимірювання, так і інтерпретація, і які базуються на низці радіотехнічних комплексів, що знаходяться в Радіофізичній обсерваторії та Інституті радіоастрономії http://www.ri.kharkov.ua.


Найбільш цікаві теми наукових досліджень включають до себе такі:

Проектування та виготовлення середньочастотних (СЧ) радарів для вимірювання потужних мезосферних електричних полів

Електродинаміка мезосфери

Методи вимірювання потужних мезосферних електричних полів

Магнітосферні та іоносферні бурі ті суббурі

Іоносферні явища та структури мезосферних масштабів

Магнітосферно-іоносферно-атмосферна взаємодія

Електричні поля та їх роль в передачі крупномасштабних збурень в області від літосфери через атмосферу та іоносферу до магнітосфери

Крупномасштабні збурення в навколоземному довкіллі від локалізованих джерел енергії, які включають до себе потужне ВЧ

радіовипромінювання, пуски ракет, землетруси тощо

Сигнали-передвісники землетрусів та поліпшення надійності прогнозів землетрусів

Коригування глобальних моделей електронної концентрації з використанням двохчастотних радіомаяків на штучних супутниках Землі      

Метод часткових відбиттів                       

Метод рознесеного прийому сигналів частково відбитих від області  D  іоносфери

Магнітометричний метод

Метод високочастотного ефекту Допплера

Вимірювання повного електронного вмісту за допомогою глобальної навігаційної системи (ГЛОНАС)

Вимірювання повного електронного вмісту за допомогою супутників "Цикада"

Потужні радіохвилі в іоносфері

Діагностика штучно створених неоднорідностей, що витягнуті вздовж геомагнітного поля, за допомогою двохпозиційного радару

Спалахи спорадичного випромінювання з іоносфери в ДВЧ та УВЧ діапазонах радіохвиль

Сонячна/геомагнітна активність та здоров’я людини


Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 1709 від 19 грудня 2001 року, "Комплекс для дистанційного зондування навколоземного космічного простору Радіофізичної обсерваторії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України" внесено до державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання України.Міжнародне співробітництво
з досліджень навколоземного космічного простору

Кафедра підтримує тісні стосунки з навчальними та науковими установами у всьому світі та з промисловістю в Україні.

Нинішнє співробітництво включає до себе:

Massachusetts Institute of Technology Haystack Observatory (U.S.A.)  http://www.haystack.mit.edu/homepage.html
University of Massachusetts Lowell Center for Atmospheric Research (U.S.A.)
<
http://ulcar.uml.edu/>
University of Saskatchewan Institute Space & Atmospheric Studies (Canada)  http://www.usask.ca/physics/isas/
University of Electro-Communications Department of Electronic Engineering (Japan)
Clemson University (U.S.A.)
<http://www.clemson.edu.html>
Cornell University (U.S.A.)
<http://www.cornell.edu.html>
Радіофізичний науково-дослідний інститут (Нижній Новгород, Росія)
Інститут фізики Землі (Москва, Росія)


Публікації співробітників кафедри космічної радіофізики

з космічних досліджень за 2007 – 2012 рокиЦе видання підготував Розуменко В. Т.
E-mail
: Victor.T.Rozumenko@univer.kharkov.ua.
Остання відозміна: 21
березня 2018 року

Copyright © 2000 Кафедра космічної радіофізики, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна