Головна
сторінка

Загальна
інформація

Співробітники
Бакалаври
Магістри
Аспіранти Кращі випускники  та студенти Космічні дослідження Радіофізична обсерваторія
Радіоастрономія
Контакти

А.М. Цимбал
Цимбал Анатолій Михайлович
Доцент

E-mail: Anatoliy.M.Tsymbal@univer.kharkov.ua
Наукові інтереси: дослідження навколоземного простору з допомогою радіосигналів штучних супутників Землі
Нагороди, премії, відзнаки:
Державна премія УРСР в галузі науки і техніки 1989 року,
Премія Державного комітету з вищої освіти СРСР "За кращу наукову роботу, яка виконана у вищих навчальних закладах країни".

Навчальна робота
Для студентів 4 курсу
нормативна навчальна дисципліна
Основи охорони праці (програма, анотація)
та дві вибіркові навчальні дисципліни

1. Статистична радіофізика (програма, анотація)
Підручники (які призначені як для підготовки магістрів та аспірантів, так і як довідник для науковців) українською мовою:

(1) А. О. Мінаков, О. Ф. Тирнов. Статистична радіофізика. Частина I. Основні поняття ймовірностей. Елементи теорії випадкових функцій. Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Харків. "Веста". 2007. 192 с.
(2) А. О. Мінаков, О. Ф. Тирнов. Статистична радіофізика. Частина II. Флуктуаційні явища в радіотехніці та основи статистичної теорії поширення хвиль. Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Харків. "Веста". 2007. 176 с.
(3) А. О. Мінаков, О. Ф. Тирнов. Статистична радіофізика. Частина III. Вплив випадкових неоднорідностей на поширення та розсіювання хвиль. Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Харків. "Веста". 2007. 159 с.,

Перше видання цього підручника було видано російською мовою.
Курс "Статистична радіофізика" в різні роки читали проф. Бліох П.В., проф. Тирнов О. Ф., проф. Фукс І. М. та проф. А. О. Мінаков.
Лабораторна робота 1
Лабораторна робота 2

2. Теорія інформації (програма, анотація)

Для студентів 5 курсу
нормативна навчальна дисципліна:
Основи охорони праці в галузі (програма, анотація, навчальний посібник)

та вибіркова навчальна дисципліна:
Радіофізичні методи дослідження навколоземного космічного простору (програма, анотація, лабораторна робота 1, лабораторна робота 2)

Публікації

Gokov A.M., Podnos V.A., Tsymbal A.M., Tyrnov O.F. The Midlatitude D-Region Response to Geomagnetic Storms. // Fourth UN/ESA/NASA/JAXA/BAS Workshop on the International Heliophysical Year 2007 and Basic Space Science "First Results from the International Heliophysical Year 2007". Solar-Terrestrial Influences Laboratory at the Bulgarian Academy of Sciences. 02 – 06 June 2008, Sozopol, Bulgaria. Book of Abstracts. P. 54.

 

Захаров И.Г., Цимбал А.М. Тропосферные и ионосферные эффекты землетрясений вблизи и на удалении от сейсмически активного региона // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Серия “Радіофізика та електроніка”. № 966, вип. №18, 2011. С. 103 — 106.

 

Захаров И.Г., Цимбал А.М. Экваториальная аномалия в широтном ходе полного электронного содержания ионосферы // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Серия “Радіофізика та електроніка”. № 966, вип. №18, 2011. С. 107 — 110.


Сторінка кафедри