Головна
сторінка

Загальна
інформація

Співробітники
Бакалаври
Магістри
Аспіранти Кращі випускники  та студенти Космічні дослідження Радіофізична обсерваторія
Радіоастрономія
Контакти

Тишковець Віктор Павлович

Тишковець Віктор Павлович.

Професор кафедри.

E-mail:tishkovets@ri.kharkov.ua

Наукові інтереси:

Розсіювання електромагнітних хвиль системами частинок і дискретними середовищами.

Дистанційне зондування, перенос випромінювання.

Ефекти слабкої локалізації і ближнього поля.

Нагороди, премії, відзнаки:

Бронзова медаль ВДНГ СРСР 1986 року,

Державна премія України в галузі науки і техніки 2010 року,

Почесна грамота Президії НАН України.

   

Біографічна довідка.

Народився 20.05.1951 року в Сумський обл. Вищу освіту отримав в Харківському державному університеті ім. О.М.Горького (1968-1973рр). Навчався на астрономічному відділенні фізичного факультету. Кандидатська дисертація ”Рассеяние света несферическими частицами в атмосферах планет” (1982р.), докторська дисертація “Многократное рассеяние электромагнитных волн дискретными случайными средами” (2009р.). В 1973 – 1975 рр. служив в лавах Радянської Армії. З 1975р. по 2003р. працював на Астрономічній обсерваторії Харківського університету послідовно м.н.с, н.с., с.н.с. З 2003 – співробітник Радіоастрономічного інституту НАНУ, с.н.с., зав. відділом.

Головні наукові результати.

Показано, що характеристики розсіяного випромінювання щільно упакованими системами частинок в значній мірі визначаються ефектами ближнього поля, особливо поглинаючих частинок. Зокрема, ефекти ближнього поля дозволяють пояснити спостерігаємі залежності інтенсивності і поляризації розсіяного сонячного світла темними астероїдами.

            Отримано рівняння для опису ефектів слабкої локалізації електромагнітних хвиль, відбитих шаром дискретного випадкового середовища, яке складається з довільних розсіювачів. Рівняння справедливе за тих же умов, що і класичне рівняння переносу. Досліджено залежність ефектів слабкої локалізації від властивостей середовища - розмірів та показників заломлення частинок, їхньої форми т.щ.

Міжнародне співробітництво:

Інститут космічних досліджень (Росія).

Max Planck Institute for Solar System Research (Германія).

Goddard Institute for Space Studies (США).

Основні наукові праці.

 1. Тишковец В.П. Обратное рассеяние света плотноупакованными средами. // Опт. и спектр., – 1998. – Т. 85, № 2. – С. 233-238.
 2. Tishkovets V.P., Shkuratov Yu.G., Litvinov P.V. Comparison of collective effects at scattering by randomly oriented clusters of spherical particles. // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. – 1999. – V.61. P. 767-773.
 3. Tishkovets V.P. Multiple scattering of light by a layer of discrete random medium: backscattering. // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. – 2002. – V.72. – P. 123-137.
 4. Tishkovets V.P., Litvinov P.V., Lyubchenko M.I. Coherent opposition effects for semi-infinite discrete random medium in the double-scattering approximation. // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. – 2002. – V.72. – P. 803-811.
 5. Tishkovets V.P., Mishchenko M.I. Coherent backscattering of light by a layer of discrete random medium // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. – 2004. – V.86. – P.161-180.
 6. Tishkovets V.P., Petrova E.V., and Jockers K. Optical properties of aggregate particles comparable in size to the wavelength // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. – 2004. – V.86. – P. 241-265.
 7. Petrova E.V., Tishkovets V.P., and Jockers K. Modeling of opposition effects with ensembles of clusters: Interplay of various scattering mechanisms // Icarus. – 2007. – Vol.188. – P.233-245.
 8. Tishkovets V.P. Light scattering by closely packed clusters: Shielding of particles by each other in the near field. // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. – 2008. – Vol.109. - P. 2665-2672.
 9. Tishkovets V.P., Mishchenko M.I Approximate calculation of coherent backscattering for semi-infinite discrete random media // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. – 2009. - Vol.110. - P.139-145.
 10. Kolokolova L., Buratti B., Tishkovets V. Impact of coherent backscattering on the spectra of icy satellites of Saturn and the implications of its effects for remote sensing // The Astrophysical Journal Letters, - 2010: – Vol. 711. – P.L71-L74.
 11. Mishchenko M. I., Rosenbush V. K., Kiselev N. N., Lupishko D. F., Tishkovets V. P., Kaydash V. G., Belskaya I. N., Efimov Y. S., Shakhovskoy N. M. Polarimetric remote sensing of Solar System objects // Kиїв: Akademperiodyka. - 2010. P. 291.
 12. Mishchenko M. I., Tishkovets V. P., Travis L.D., Cairns B., Dlugach J.M., Liu L., Rosenbush V.K., Kiselov N.N. Electromagnetic scattering by a morphologically complex object: Fundamental concepts and common misconceptions // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. – 2011. - Vol.112. P. 671-692.
 13. Tishkovets V. P. Petrova E.V., Mishchenko M. I. Scattering of electromagnetic waves by ensembles of particles and discrete random media // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. – 2011. - Vol.112. - P. 2095-2127.
 14. Tishkovets V. P. Petrova E.V. Light scattering by densely packed systems of particles: near-field effects // Light Scattering Reviews. V.7. Radiative Transfer and Optical Properties of Atmosphere and Underlying Surface. – 2012. – P. 3-36.

Навчальна робота
Для студентів 4 курсу
вибіркові навчальні дисципліни:


Статистична радіофізика (102 аудиторні години) (програма, анотація)
Підручники (які призначені як для підготовки магістрів та аспірантів, так і як довідник для науковців) українською мовою:

(1) А. О. Мінаков, О. Ф. Тирнов. Статистична радіофізика. Частина I. Основні поняття ймовірностей. Елементи теорії випадкових функцій. Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Харків. "Веста". 2007. 192 с.
(2) А. О. Мінаков, О. Ф. Тирнов. Статистична радіофізика. Частина II. Флуктуаційні явища в радіотехніці та основи статистичної теорії поширення хвиль. Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Харків. "Веста". 2007. 176 с.
(3) А. О. Мінаков, О. Ф. Тирнов. Статистична радіофізика. Частина III. Вплив випадкових неоднорідностей на поширення та розсіювання хвиль. Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Харків. "Веста". 2007. 159 с.,

Перше видання цього підручника було видано російською мовою.
Курс "Статистична радіофізика" в різні роки читали проф. Бліох П.В., проф. Тирнов О. Ф., проф. Фукс І. М. та проф. А. О. Мінаков.


Теорія інформації (програма, анотація)

Сторінка кафедри