Головна
сторінка

Загальна
інформація

Співробітники
Бакалаври
Магістри
Аспіранти Кращі випускники  та студенти Космічні дослідження Радіофізична обсерваторія
Радіоастрономія
КонтактиЧорногор Л. Ф.
Чорногор Леонід Феоктистович
Професор кафедри
E-mail
:Leonid.F.Chernogor@univer.kharkov.ua

Науковий напрям.
Спеціаліст в галузі космічної радіофізики, фізики космосу, екології геокосмосу та космічної погоди.

Біографічна довідка.
 Народився 2 червня 1950 р. в смт Сахновщина Харківської області. Там же в 1957 – 1967 рр. навчався в середній школі № 2. В 1967 р. поступив на радіофізичний факультет Харківського державного університету (ХДУ), який закінчив з відзнакою в 1972 р. В 1972 – 1975 рр. аспірант і молодший науковий співробітник кафедри космічної радіофізики ХДУ. В 1975 та 1987 рр. в ХДУ захистив кандидатську та докторську дисертації, які присвячені взаємодії потужних пучків радіохвиль з атмосферою та геокосмічною плазмою,  їх використанню для розв’язання низки військово-прикладних проблем.
    З 1975 р. доцент, а з 1988 р. професор кафедри космічної радіофізики ХДУ. Лауреат трьох  престижних премій колишнього СРСР та Державної премії УРСР в галузі науки і техніки 1989 р. З 1993 р. академік АН Прикладної радіоелектроніки Білорусі, Росії та України, з 2005 р. академік АН Вищої освіти України.                                          
Головні наукові результати:
1) побудована та експериментально перевірена нестаціонарна теорія взаємодії потужних пучків радіохвиль з атмосферою та геокосмічною плазмою; розроблено напрямки використання таких пучків для діагностики навколоземного середовища, створення нових каналів телекомунікацій та керування поширенням радіохвиль; запропоновано та обґрунтовано способи використання потужних пучків радіохвиль для підвищення ефективності ракетно-космічної оборони; 2) експериментально виявлено та теоретично досліджено невідоме раніше явище виникнення великомасштабних та глобальних збурень геокосмічної плазми та геомагнітного поля, обумовлених дією на геокосмічну плазму потужного нестаціонарного радіовипромінювання; 3) сформульовано, обґрунтовано та розвинуто уявлення про те, що утворення Земля – атмосфера – геокосмосфера є відкритою динамічною нелінійною системою (так звана системна парадигма); доведено, що головною властивістю цієї системи є можливість появи тригерних механізмів передачі енергії (зокрема, висипання частинок із магнітосфери в атмосферу, екранування сонячного випромінювання аерозолями, тощо); 4) експериментально та теоретично доведено, що старти та польоти космічних апаратів викликають в геокосмосі великомасштабні та глобальні збурення, встановлені механізми поширення цих збурень; 5) розроблено фізичні основи низки методів контролю геокосмосу, стартів ракет, ядерних вибухів, землетрусів, тощо; 6) теоретично та експериментально досліджено комплекс фізичних явищ і екологічних наслідків в атмосфері та геокосмосі, що спричиняються сучасними війнами, техногенними катастрофами та ін; 7) обґрунтовані необхідність та доцільність нелінійного підходу до вивчення явищ природи та Всесвіту в цілому (нелінійність як нове світобачення).
Науково-організаційна діяльність.
Член комісії B (поля та хвилі) Українського національного комітету URSI,
Член наукової ради з фізики іоносфери,
Заступник голови спеціалізованої ради по присудженню наукових ступенів кандидатів та докторів фізико-математичних наук зі спеціальності "радіофізика" в ХНУ імені В. Н. Каразіна, член спеціалізованої ради по присудженню наукових ступенів кандидатів та докторів фізико-математичних наук зі спеціальності "геофізика" в ІРЕ НАНУ  .
Член вчених і наукових рад, член шестьох редколегій наукових видань в Україні та Росії. Опубліковано більше 1000 (із них майже 100 за спецтематикою) наукових праць, 14 навчальних посібників, серед яких і перший в світі посібник “Нелинейная радиофизика” (1998 р., 2004 р., 2006 р. видання з грифом МОН України) та “Естествознание. Интегрирующий курс” (2000 р., 2004 р., 2006 р. видання), 12 монографій.

Основні наукові праці:

1. Черногор Л. Ф. Физика Земли, атмосферы и геокосмоса в свете системной парадигмы. Радиофизика и радиоастрономия, 2003, т. 8, № 1,    с. 59 – 106.
2. Черногор Л. Ф. Физические процессы в околоземной среде, сопровождавшие военные действия в Ираке (март – апрель 2003 г.). Космічна наука і технологія, 2003, т. 9, № 2/3, с. 13 – 33.
3. Черногор Л. Ф. О нелинейности в природе и науке. Монография. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2008. – 528 с.
4.  Черногор Л. Ф. Радиофизические и геомагнитные эффекты стартов ракет. Монография. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2009. – 386 с.
5. Лазоренко О. В., Черногор Л. Ф. Сверхширокополосные сигналы и процессы. Монография. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2009. – 576 с.
6. Лазоренко О. В., Потапов А. А., Черногор Л. Ф. Фрактальные сверхширокополосные сигналы / Глава в кн.: Струков А. В., Потапов А. А., Черногор Л. Ф. и др. Информационная безопасность: методы шифрования (коллективная монография) / С предисловием акад. Н.А. Кузнецова / Под ред. Е. М. Сухарева. Кн. 7. – М.: Радиотехника, 2011. – 208 с. – С. 151 – 187.
7. Черногор Л. Ф. Физика и экология катастроф: Монография. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. – 556 с.
8. Chernogor L. F., Blaunstein N., Radiophysical and Geomagnetic Effects of Rocket Burn and Launch in the Near-the-Earth Environment. – Boca Raton, London, New York: CRC Press. Taylor & Francis Group, 2013 – 542 pp.
9. Черногор Л. Ф. Физические эффекты солнечноых затмений в атмосфере и геокосмосе: Монография. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. – 480 с.
10. Черногор Л. Ф., Домнин И. Ф. Физика геокосмических бурь: Монография. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, Институт ионосферы НАН и МОН Украины, 2014. – 408 с.
11. Черногор Л. Ф. Физика мощного радиоизлучения в геокосмосе: Монография. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 448 с.

Нагороди, премії, відзнаки:
Заслужений діяч науки і техніки України (2016 р.)
Державна премія УРСР в галузі науки і техніки (1989 р.)
Премія Державного комітету з вищої освіти СРСР "За кращу наукову роботу, яка виконана у вищих навчальних закладах країни" (1985 р.)
Премії Ради Міністрів СРСР (1983 р., 1987 р.)
Сторінка кафедри


Навчальна робота
Для студентів 4 курсу
Нелінійна радіофізика (програма, анотація, підручник, навчальний посібник, збірник задач)

Для студентів 5 курсу
1. Технічні засоби дистанційного радіозондування геокосмосу (програма, анотація, навчальний посібник)
2. Теорія радіотехнічних систем і дистанційного радіозондування геокосмосу (програма, анотація, навчальний посібник)
3. Статистична теорія радіотехнічних систем (програма, анотація, навчальний посібник)
4. Фізичні основи теорії дистанційного радіозондування геокосмосу (програма, анотація, навчальний посібник)
5. Нелінійні явища в іоносферній та космічній плазмі (програма, анотація)

Сторінка кафедри