Головна
сторінка

Загальна
інформація

Співробітники
Бакалаври
Магістри
Аспіранти Кращі випускники  та студенти Космічні дослідження Радіофізична обсерваторія
Радіоастрономія
Контакти

Конторович В. М.
Конторович Віктор Мусійович
Професор кафедри, Член спеціалізованої вченої ради Д 64.175.02 при ФТІНТ імені Б.Є.Вєркіна НАН України

E-mail: vkont@ri.kharkov.ua
            vkont1001@yahoo.com
Докладну інформацію про
професора Конторовича В. М. можна знайти на його особистих сторінках
http://ri.kharkov.ua/decameter/staff/vkont
http://theormech.univer.kharkov.ua/Kontorov.html

Науковий напрям. Теоретична фізика, квантова радіофізика та астрофізика.

Біографічна довідка.
Народився 27 листопада 1931 року в м. Харкові. Закінчив з відзнакою фізмат факультет Харківського державного університету (ХДУ) в 1954 р. Фізик. Кандидатська дисертація  «Некоторые вопросы устойчивости и взаимодействия волн с малыми возмущениями», ХДУ, 1958 р. Докторська дисертація «Исследование коллективных возбуждений в электрон-фононных и спиновых системах», ФТІНТ, 1972 р. Обидві з теоретичної фізики. З 1955 р. інженер, м.н.с., с.н.с. УФТІ та ІРЕ АН УРСР, потім зав. лаб. теоретичної радіоастрономії, гол.н.с., с.н.с. РІНАНУ. Професор (радіофізика, включаючи квантову радіофізику, 1987 р.). З 1962 р. викладає за сумісництвом на радіофізичному (РФФ) та механіко-математичному (ММФ) факультетах  Харківського державного університету ім. О. М. Горького (зараз Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна).

Головні наукові результати.
Гідродинаміка: Передбачення залежності товщини плівки надтекучого гелію від швидкості течії. Визначення області спонтанного випромінювання звука ударною хвилею (нестійкість Д’якова-Конторовича).
Квантова радіофізика: Передбачення смуги прозорості в центрі лінії поглинання під впливом двох резонансних полів (разом з А. М. Прохоровим, лауреатом Нобелівської премії з фізики 1964 року за фундаментальну науково-дослідну роботу з квантової електроніки, яка привела до створення мазера та лазера. Вимушене розсіювання світла на поверхневих хвилях (разом з В. К. Гавриковим та А. В Кацем).
Електронна теорія металів: Рівняння пружності з урахуванням вкладу електронів провідності та дисперсії звуку в металах.
Теорія хвильової турбулентності: Анізотропні спектри слабкої турбулентності як точні рішення кінетичних рівнянь (разом з А. В. Кацем). Перетворення Каца-Конторовича інтегралу зіткнень. Спектр хвиль з постійним потоком числа хвиль (разом з А. В. Кацем).
Колмогорівські розподіли часток (разом з А. В. Кацем, С. С. Моісєєвим та  В. Е. Новиковим).
Астрофізика: Злиття галактик, як причина активності їх ядер (разом з А. В. Кацем, Д. С. Кривицьким). Дифузійна теорія випромінювання радіогалактик і квазарів у радіо и рентгенівському діапазонах від джерела інжекції, що рухається (разом з С. Г. Гестріним, А. Е. Кочановим, Е. Ю. Банніковою).

Науково-організаційна діяльність.
Кваліфікаційна докторська рада у ФТІНТ НАНУ. Вчена рада РІНАНУ. Редколегія журналу «Радиофизика и радиоастрономия». Біля 200 публікацій. 2 монографії. Підготовлено 14 кандидатів і 1 доктор наук.

Доповіді на конференціях

В. М. Конторович, Аналоги резонатора земля-ионосфера в теориях радиоизлучения пульсаров // Первая украинская конференция “Электромагнитные методы исследования окружающего пространства”, Харьков, 25 – 27 сентября 2012 г. – Сборник тезисов докладов. – С. 106 – 108.

В. М. Конторович, Происхождение 60-ричной системы // Первая украинская конференция “Электромагнитные методы исследования окружающего пространства”, Харьков, 25 – 27 сентября 2012 г. – Сборник тезисов докладов. – С. 31 – 33.
A
. V. Kats, V. M. Kontorovich, The use of gravitational lenses in the study of distant galaxy mergers // Первая украинская конференция “Электромагнитные методы исследования окружающего пространства”, Харьков, 25 – 27 сентября 2012 г. – Сборник тезисов докладов. – С. 160 – 162.
 
Основні наукові праці.
1. В.М. Конторович, Отражение и преломление звука ударной волной, ЖЭТФ, т.33, с. 1527-1528, 1957.
2. Конторович В. М., Прохоров А. М. ЖЭТФ, 33, 1428, 1957.
3. Конторович В. М. ЖЭТФ, 45, 1638, 1963.
4. Кац А. В. Конторович В. М. Письма в ЖЭТФ, 14, 392, 1971.
5. Krivitsky D. S., Kontorovich V. M. Astron. Astrophys., 327, 921, 1997.
6. Конторович  В. М. Обзор «Линейные и нелинейные волны», Радиофизика и радиоастрономия, 6, №3, 165, 2001; 11, №1, 5, 2006.
7. Монография «Электроны проводимости», гл.2, М., Наука, 1984.
8. «Радиоволны рассказывают о Вселенной» (разом з С. Я. Брауде), 1982, 2005.
9. Конторович  В. М. "Линейные и нелинейные волны". Третья глава монографии «Проблемы теоретической   и математической физики» – под общей редакцией акад.  А. Г. Загороднего, акад. Н. Ф. Шульги. – Х.  : ХНУ  имени  В. Н. Каразина,   Вып. 2. С.81-121. 2017.

Нагороди, премії, відзнаки:
Соросівський професор.

Курси, що викладав.
Загальні курси:
Курс теоретичної фізики (Харківський педагогічний інститут, 1960 - 1961 рр.)
Механіка суцільного середовища (Харківський державний університет, 1962 - 1963 рр.)
Спеціальні курси:
Фізика твердого тіла (Харківський державний університет, Радіофізичний факультет, 1963 - 1983 рр.)
Теорія груп симетрії (Харківський державний університет, Радіофізичний факультет, 1963 - 1983 рр.)
Теоретична астрофізика (Харківський державний університет, Радіофізичний факультет, 1984 - до теперішнього часу). Методичний посібник з цього курсу підготовлено у 2009 році.
Лінійні та нелінійні хвилі (Харківський державний університет, Механіко-математичний факультет, 1974 - до теперішнього часу)

Навчальна робота
Для студентів 4 курсу
вибіркова навчальна дисципліна:
Теоретична астрофізика (програма, анотація, білет, методичний посібник)
Сторінка кафедри