Головна
сторінка

Загальна
інформація

Співробітники
Бакалаври
Магістри
Аспіранти Кращі випускники  та студенти Космічні дослідження Радіофізична обсерваторія
Радіоастрономія
Контакти

Просвірнін С. Л.
Просвірнін Сергій Леонідович                                                                                                        Професор кафедри,


Докладну інформацію про
професора Просвірніна С. Л. можна знайти на його особистій сторінці http://ri.kharkov.ua/prosvirn/
E-mail
:prosvirn@rian.kharkov.ua

Науковий напрям. Теорія випромінювання, поширення та дифракція електромагнітних хвиль; обчислювальна електродинаміка.

Біографічна довідка. Народився 22 лютого 1949 р. в м. Новокузнецьку, Кемеровської області, Росія. У 1971 р., закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (сучасна назва — Харківський Національний  університет радіоелектроніки). В 1974 р. закінчив аспірантуру при Харківському державному університеті ті ім. А. М. Горького і захистив дисертацію “Дифракция электромагнитных волн на щелях в тонких экранах» на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю «радіофізика, включаючи квантову радиофізику». З 1974 по 1985 р. працював у Інституті радіофізики і електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України (1974 – 1977 — молодший науковий співробітник, 1977 – 1985 — старший науковий співробітник). З 1985 р. по 1986 р. старший науковий співробітник, з 1986 р. провідний науковий співробітник, з 1989 р. завідувач відділу Радіоастрономічного інституту НАН України. В 1986 році захистив дисертацію “Развитие метода полуобращения оператора задачи в теории дифракции электромагнитных волн на двухмерных плоских экранах“ на здобуття вченого ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальностю «радіофізика, включаючи квантову радиофізику». С 1987 року за сумісництвом працює професором Харківського національного ун-ту імені В. Н. Каразіна.
Головні наукові результати. Запропонував оригінальний варіант “методу напівобертання оператора крайової задачі дифракції” — математично строгого і ефективного методу рішення задач дифракції  електромагнітних хвиль на металодіелектричних структурах з резонансними характерними розмірами.
    Провів теоретичні дослідження з електродинаміки багатошарових періодичних структур, кожен шар яких уявляє собою періодичну, технологічну смужкову систему з резонансних елементів складної форми, з метою створення штучних матеріалів для мікрохвильової техніки з такими унікальними властивостями як кіральність і біанізотропія, які у природних середовищах в мікрохвильовому діапазоні не знайдені.
    Розробив алгоритми аналізу оптичних властивостей поверхневих металічних плоско-кіральних наноструктур на кремнії, та дослідив незвичайні поляризаційні перетворення поля при дифракції на плоско-кіральних періодичних структурах.

Науково-організаційна діяльність.
Член спеціалізованої вченої ради в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна. Член редколегії журналу “Физика волновых процессов и радиотехнические системы”, Росія. Має більше 210 наукових праць, серед них 2 монографії. Підготував 5 кандидатів наук.
Основні наукові праці.
1. Литвиненко Л.Н., Просвирнин С.Л., “Спектральные операторы рассеяния в задачах дифракции волн на плоских экранах”, Київ, вид-во "Наукова думка", 1984, 240 с.
2. Просвирнин С.Л., Нечаев Ю.Б. “Расчет микрополосковых антенн в приближении заданного распределения поверхностного тока”, Вороніж: вид-во Воронізького державного університету, 1992, 112 с.
3. Просвирнин С. Л., Преобразование поляризации при отражении волн микрополосковой решеткой из элементов сложной формы, Радиотехника и электроника, 1999, т. 44, 6, 681 – 686.
4. Prosvirnin S. L., Zouhdi S. Multi-layered arrays of conducting strips: switchable photonic band gap structures, Int. J. Electron. Commun., 2001, vol. 55, no. 4, pp. 260 – 265.
5. S. L. Prosvirnin, S. A. Tretyakov, P. L. Mladyonov, Electromagnetic wave diffraction by planar periodic gratings of wavy metal strips, J. Electromagnetic Waves and Applications, vol. 16, no. 3, pp. 421 – 435, 2002.

Нагороди, премії, відзнаки:
Лауреат державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1989) за роботи в теорії резонансного розсіювання хвиль та їх застосування в радіофізиці.

Навчальна робота
Для студентів 5 курсу
вибіркова навчальна дисципліна
Чисельні методи в радіоастрономії (програма, анотація)

Сторінка кафедри