Розуменко В. Т.
Розуменко Віктор Тимофійович
Доцент

E-mail
:Victor.T.Rozumenko@univer.kharkov.ua
Наукові інтереси:   
Метод некогерентного розсіювання.
Метод часткових відбиттів.
Область D іоносфери та її взаємодія з магнітосферою.
Глобальні зміни у хвильових полях в плазмі навколоземного простору від антропогенних збурень.
Нагороди, премії, відзнаки:

Державна премія УРСР в галузі науки і техніки 1989 року,
Премія Державного комітету з вищої освіти СРСР "За кращу наукову роботу, яка виконана у вищих навчальних закладах країни",
Заслужений викладач Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.


Освіта
Розуменко Віктор Тимофійович — доцент кафедри космічної радіофізики, науковий напрям його досліджень — процеси, що протікають в навколоземному космічному просторі. Доц. Розуменко В Т. народився 6 травня 1945 року (с. Пісочин, Харківського району Харківської області). У 1962 р. закінчив середню школу із золотою медаллю. У 1968 році закінчив Харківський державний університет ім. А. М. Горького (радіофізичний факультет) за фахом "радіофізика і електроніка".


Наукова робота            

Займався розробкою методик для дослідження іоносфери методом некогерентного розсіяння радіохвиль різними системами радіолокації СРСР в метровому і дециметровому діапазоні довжин хвиль (у 1968 – 1971 рр. в Артилерійській радіотехнічній академії ім. Маршала Радянського Союзу Л. А. Говорова, а в 1971 – 1985 рр. — в Харківському державному університеті ім. А. М. Горького). У 1971 – 1974 навчався в аспірантурі при Харківському державному університеті ім. А. М. Горького. Після успішного закінчення аспірантури продовжив науково-педагогічну діяльність в університеті (1974 – 1979 рр. — старший науковий співробітник, 1979 – 1987 рр. старший викладач і з 1987 — доцент кафедри). За час роботи В. Т. Розуменко розробив і поставив близько 10 нових курсів.

            У 1976 – 1990 рр. — теоретичне обгрунтування, відкритого колективом авторів (В. А. Місюра, А. А. Толкачев, В. А. Марков, В. Б. Соломин, Ю. Г. Ерохин, М. Г. Трухан, В. І. Іванов, Л. А. Півень, Е. Г. Мізер) явища глобальних обурень в навколоземному космічному просторі та оформлення заявки на це відкриття. У ці роки були досліджені процеси генерації МГД хвиль, взаємодії хвиля-частинка в магнітосфері Землі, і взаємодії високоенергійних частинок, які висипаються з магнітосфери, з атмосферою. Розроблялися методики виявлення глобальних обурень методами некогерентного розсіяння радіохвиль і часткових відбиттів. Одночасно в 1985 – 1990 роки займався дослідженням атмосфери радіолокаторами міліметрового діапазону. З 1991 р. — моделюванням фізичних процесів, що протікають в збуреній D-області іоносфери. З 1983 р. — науковий керівник науково-дослідних робіт. Автор і співавтор більш ніж 160 наукових публікацій.           
             Основні напрями досліджень відображені в таких наукових працях:


            Manson, A.H., Meek, C.E., Martynenko, S.I., Rozumenko, V.T., Tyrnov, O.F. (2006) VLF Phase Perturbations Produced by the Variability in Large (V/m) Mesospheric Electric Fields in the 60 – 70 km Altitude Range. In Characterising the Ionosphere (pp. 8-1 – 8-24). Meeting Proceedings RTO-MP-IST-056, Paper 8. Neuilly-sur-Seine, France: RTO.

            Kostrov, L. S., V. T. Rozumenko, O. F. Tyrnov, and A. M. Tsymbal, Perturbations in the ionosphere following U.S. powerful space vehicle launching, Radio Physics and Radio Astronomy, 3, 181 – 190, 1998.

            Rozumenko V. T., Kostrov L. S., Martynenko S. I., Misyura V. A., Tyrnov O. F., Tsymbal A. M., Chernogor L. F. Studies of Global and Large-Scale Ionospheric Phenomena due to Sources of Energy of Different Nature, Turkish Journal of Physics, 1994. Vol.18, # 11, pp.1193 – 1198.


Навчальна робота

Для студентів 3 - 4 курсів
Нормативна навчальна дисципліна:
1. Числові методи (програма, анотація)
 Вибіркові навчальні дисципліни:
1. Моделювання космічної плазми (програма, анотація)
2. Спрощені рівняння переносу (програма, анотація)
3. Поширення радіохвиль (програма, анотація)
4. Фізика атмосфери (програма, анотація)


Для студентів 5 курсу
1. Іоносферно-магнітосферна взаємодія (програма, анотація)
2. Оцінка параметрів за критерієм Баєса (програма, анотація)
3. Сонячно-магнітосферна взаємодія (програма, анотація)
4. Прогнозування космічної погоди (програма, анотація)


Сторінка кафедри